Uitstel aanvragen voor de aangifte inkomstenbelasting

Neem contact op

Uitstel aanvragen voor de aangifte inkomstenbelasting

De hoofdregel is dat iedere Nederlander zijn of haar aangifte inkomstenbelasting voor 1 april bij de belastingdienst moet indienen. Ook is het mogelijk uitstel aan te vragen. Dit kan op twee manieren; u schrijft zelf een briefje naar het belastingkantoor waar u onder valt of u maakt gebruik van de uitstelregeling van belastingconsulenten. Klanten van ons administratiekantoor worden door ons kantoor meegenomen in de uitstelregeling inkomstenbelasting.

Uitstelregeling belastingconsulenten

Waarom bestaat er eigenlijk een uitstelregeling? De hoofdreden hiervoor is dat uw belastingadviseur vaak honderden aangiften inkomstenbelasting moet indienen. Vaak is het onmogelijk om dit voor 1 april te realiseren. Daarom vraagt uw belastingconsulent aan het begin van het jaar uitstel aan voor alle aangiften inkomstenbelasting, die hij over een belastingjaar in wil gaan dienen. De lijsten die bij de belastingdienst worden ingediend bevatten sofinummers en namen van diegene die van de uitstelregeling gebruik maken via hun belastingconsulent. De belastingplichtige hoeft dus niet meer zelf actie te ondernemen om uitstel te krijgen!

Tot wanneer uitstel indienen aangifte inkomstenbelasting?

De belastingconsulent krijgt voor alle aangiften uitstel tot 1 april van het daaropvolgende jaar. Voor de aangifte inkomstenbelasting 2006 krijgt uw belastingadviseur dus tot 1 april 2008 uitstel. Zo wordt de werkdruk voor uw adviseur verspreidt over het gehele jaar.

Mag de belastingconsulent zelf beslissen welke aangifte inkomstenbelasting in te dienen?

Uw adviseur mag zelf kiezen (in overleg met zijn cliënten) welke aangifte hij in welke maand inlevert. De enige voorwaarde waar de belastingadviseur aan moet voldoen is het volgen van een inleverschema. Dit inleverschema bestaat uit 10% van de aangiften (willekeurig) voor mei, 20% voor juni en zo verder.

Uitstelregeling inkomstenbelasting voordelig?

Wanneer u geld terugkrijgt lever de uitstelregeling nog een ander voordeel op; u krijgt namelijk heffingsrente vergoedt. Momenteel bedraagt deze rente 4,7% op jaarbasis. Het wachten op u geld wordt dus ruimschoots vergoedt!

Administratiekantoor Den Haag

Ons administratiekantoor is bij de belastingdienst geregistreerd als belastingconsulent. Hierdoor kunnen wij uitstel aanvragen voor onze cliënten. Mocht u ook gebruik willen maken van onze diensten met betrekking tot het invullen van de aangifte inkomstenbelasting, laat dit dan vroegtijdig weten. Voor de aangifte inkomstenbelasting 2016 kunnen wij u nog opnemen in de uitstelregeling als u nog geen aanmaning heeft ontvangen van de belastingdienst dat u aangifte inkomstenbelasting moet doen. Dit betreft dus niet de gewone uitnodiging aan het begin van het jaar dat u aangifte moet doen, maar een aanmaning na 1 april waarin u gewaarschuwd wordt.

Indien u uw belastingzaken nog niet door een accountant, administratiekantoor of belastingadviseur laat regelen, dan kunt u alleen uitstel krijgen door het indienen van een verzoek tot uitstel aangifte inkomstenbelasting bij het belastingkantoor waar u onder valt.

Share this post?

admin

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *